Dolina Nidy

Eksploatacja złoża gipsu „Leszcze”

W 1961 roku przeprowadzono badania geologiczne na sąsiednim złożu „Leszcze”, które miało stanowić przyszłą bazę surowcową Zakładów Gipsowych Doliny Nidy. Teren tego złoża wchodzi w skład płaskiego, południowego zbocza Masywu Świętokrzyskiego.

Dominującą formą jest tzw. Wał Wójczańsko-Pińczowski, który oddziela dwie depresje trzeciorzędowe: połaniecką na północy i solecką na południu. Złoże „Leszcze” znajduje się w północno-zachodniej części depresji soleckiej. Pod względem stratygraficznym złoże to należy do miocenu. Wykształcone jest w postaci kilku litologicznych odmian.

Przed otwarciem złoża opracowano kilka wariantów, z których wybrano wariant związany z pozostawieniem filara ochronnego, aby zachować mimo prowadzonej eksploatacji niezmieniony morfologicznie krajobraz tego rejonu.

Filar budują południowe i zachodnie zbocza wzgórza ograniczającego opisywane złoże. Pozostawienie filara w tej partii złoża chroni malowniczą kuestę, a także stanowi naturalną zasłonę kopalni od strony południowej i zachodniej.

Złoże „Leszcze” zostało udostępnione w 1982 r., a w 1983 r. przystąpiono do wydobycia kopaliny na I poziomie eksploatacyjnym. Ze względu na morfologię złoża, eksploatacja prowadzona jest wyrobiskiem stokowo-wgłębnym. Zdejmowanie nadkładu prowadzone jest jednym lub dwoma poziomami, w zależności od grubości warstwy. Usuwanie nadkładu odbywa się mechanicznie przy użyciu koparek i spycharek. Urobione masy ziemne są ładowane na samochody i przewożone na zwałowisko wewnętrzne zlokalizowane w miejscu wyeksploatowanego już złoża. W trakcie usuwania nadkładu jego wierzchnia warstwa (humus) jest gromadzona na czasowym składowisku, z przeznaczeniem do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych kopalni „Leszcze”. Eksploatacja prowadzona jest na dwóch poziomach, systemem ścianowym z równoległym postępem frontów eksploatacyjnych.
 

Aktualnośći

News image

Wszyscy jesteśmy kibicami.

Pod takim piłkarskim hasłem, w sobotę 4 czerwca w Dolinie N...

News image

Dolina Nidy z całą Polską czyta dzieciom

To był wspaniały majowy weekend dla uczni&oacut...

News image

Wyróżnienie EMAS

Specjalne wyróżnienie EMAS od Komisji Europejskiej...

News image

Ekoodpowiedzialni

Wyróżnienie „Ekoodpowiedzialni w biznesie&rd...

News image

Zaduszki Jazzowe 2014

Dolina Nidy mianowana była Złotym Sponsorem tegorocznej X e...

News image

Gruzja znana i nieznana z Doliną Nidy

W dniach  29 sierpnia do 5 września Dolina Nidy zorganizowa...

News image

Ballady Europy – 2014

Poprzednie edycje festiwalu „Ballady Europy” od...

News image

Dolina Nidy sponsorem festiwalu

Koncertem światowej sławy artystów rozpoczął się 20 Międz...

News image

Dolina Nidy dzieciom

Dni Otwarte Doliny Nidy 2014  - Piknik rodzinny pod hasłem ...

News image

Dzień Dziecka

W życiu każdego człowieka przychodzą takie chwile, które ...