Dolina Nidy

Gips Górniczy

ZASTOSOWANIE

Gips górniczy stosuje się do wykonywania tam przeciwpożarowych w górnictwie węglowym. Może być również stosowany do wykonywania powłok izolacyjnych wyrobisk i zrobów eksploatacyjnych oraz do wypełniania pustek i kawern w górotworze.
 

- Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej
- Deklaracja zgodności
- Karta charakterystyki produktu

 

 

WŁAŚCIWOŚCI

Gips górniczy jest spoiwem mineralnym wolnowiążącym uzyskiwanym w procesie częściowego odwodnienia naturalnego kamienia gipsowego. Zawiera komponenty regulujące czas wiązania oraz upłynniające i podwyższające wytrzymałość mechaniczną tworzywa gipsowego. Charakteryzuje się wydłużonym, czasem wiązania.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Gips górniczy wsypać równomiernie do wody (na 1 kg użyć ok. 0,6-0,7 litra wody). Wymieszać ręcznie lub mechanicznie. Konsystencja zaczynu winna być dostosowana do sposobu transportu i nakładania zaprawy.
Nie zużyta zaprawa po rozpoczęciu wiązania nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy ją odrzucić, ponieważ skraca czas wiązania następnego zaczynu.

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od rodzaju zastosowania. 

NARZĘDZIA

Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, wiadro z elastycznego tworzywa, paca stalowa. Szpachelka, pompa mieszająco-tłocząca. Bezpośrednio po użyciu narzędzia należy umyć wodą.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Gips górniczy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 18 miesiące od daty produkcji umieszczonej na worku.

OPAKOWANIA

Worki papierowe a’ 30 kg
Paleta: 1050 kg w workach 30 kg

DANE TECHNICZNE

Proporcje składników w zaczynie:
- ok 18 l wody na 30 kg gipsu
Czas wiązania:
- początek, najwcześniej po upływie 30 min.
- koniec, najpóźniej po upływie 60 min.
Uziarnienie:
- odsiew na sicie 1,0 mm nie więcej niż 0,5 %,
- odsiew na sicie 0,2 mm nie więcej niż 15 %
Wytrzymałość na ściskanie po 2 h twardnienia:
- nie mniej niż 3,0 MPa
Temperatura podłoża i otoczenia
-
od +5oC do +25oC


- Wyrób spełnia wymagania BN-89/6732-13
- Oznaczenie normowe Gips górniczy GG-3
- Dla wyrobu wystawiono Deklarację Zgodności
- Wyrób nie wymaga ocenyhigienicznej PZH       
- Wyrób posiada Kartę Charakterystyki Preparatu dostępną u producenta