Dolina Nidy

Gips REA

ZASTOSOWANIE

Gips dwuwodny syntetyczny jest to substancja powstała podczas odsiarczania spalin metoda mokrą wapienną, której głównym składnikiem jest dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4 •2H2O).
Wykorzystywany jest do produkcji spoiw gipsowych, betonu komórkowego oraz jako regulator czasu wiązania gipsu i cementu.

- Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej
- Karta charakterystyki produktuWŁAŚCIWOŚCI

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

SPOSÓB UŻYCIA

NARZĘDZIA

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Mączka gipsowa sprzedawana jest i transportowana luzem w cementonaczepach. Chronić przed wilgocią.


DANE TECHNICZNE


Zawartość CaSO4 ·2H2O
- min 95%

Zawartość wilgoci
- max 10%

Sole magnezu 
 - nie więcej niż 0,1 %

Sole sodu
- nie więcej niż 0,06 %

Chlorki
- nie więcej niż 0,01 %

Węglany wapnia i magnezu
- nie więcej niż 1,5 %

Półwodny siarczyn wapnia CaSO3 ·1/2H2O
- nie więcej niż 0,5 %

pH
- 5 ÷ 8

Czas wiązania:
- początek, najwcześniej po upływie  min.
- koniec, najpóźniej po upływie  min.

Uziarnienie:
- odsiew na sicie -

Wytrzymałość na ściskanie po 2 h twardnienia:
- nie mniej niż  MPa

Temperatura podłoża i otoczenia
-
od oC do oC- Wyrób nie wymaga ocenyhigienicznej PZH
- Posiada Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej nr HR/B/70/2009

- Wyrób posiada Kartę Charakterystyki Preparatu dostępną u producenta
- Numer rejestracji REACH 01-2119444918-26-0138

 

 

Aktualnośći

News image

Wszyscy jesteśmy kibicami.

Pod takim piłkarskim hasłem, w sobotę 4 czerwca w Dolinie N...

News image

Dolina Nidy z całą Polską czyta dzieciom

To był wspaniały majowy weekend dla uczni&oacut...

News image

Wyróżnienie EMAS

Specjalne wyróżnienie EMAS od Komisji Europejskiej...

News image

Ekoodpowiedzialni

Wyróżnienie „Ekoodpowiedzialni w biznesie&rd...

News image

Zaduszki Jazzowe 2014

Dolina Nidy mianowana była Złotym Sponsorem tegorocznej X e...

News image

Gruzja znana i nieznana z Doliną Nidy

W dniach  29 sierpnia do 5 września Dolina Nidy zorganizowa...

News image

Ballady Europy – 2014

Poprzednie edycje festiwalu „Ballady Europy” od...

News image

Dolina Nidy sponsorem festiwalu

Koncertem światowej sławy artystów rozpoczął się 20 Międz...

News image

Dolina Nidy dzieciom

Dni Otwarte Doliny Nidy 2014  - Piknik rodzinny pod hasłem ...

News image

Dzień Dziecka

W życiu każdego człowieka przychodzą takie chwile, które ...