Dolina Nidy

Rekultywacja kopalni „Gacki”

W trakcie eksploatacji i po jej zakończeniu, prowadzono rekultywację terenów poeksploatacyjnych, która polegała na odpowiednim ukształtowaniu rzeźby terenu tzn.: profilowaniu skarp, niwelowaniu spągu. Do wyprofilowania skarp wykorzystano materiał pochodzący z nadkładu. Pozostawiono odsłonięcie geologiczne, w którym widoczny jest uskok oraz fragment ściany eksploatacyjnej. W południowej części wyrobiska znajduje się w utworach gipsowych naturalna jaskinia tzw. „Jaskinia nad stawem”. W latach 1990-93 przeprowadzono w niej badania speleogenetyczne, które wykazały, że jest to jaskinia powstała w zespole gipsów szkieletowych i szablastych w warunkach przepływu pod ciśnieniem, przy wyraźnej różnicy temperatur miedzy wodą, a skałą. Była ona prawdopodobnie wykorzystywana przez ludzi już od I wieku p.n.e. do późnego średniowiecza.

Po zakończeniu eksploatacji złoża, w wyniku zaprzestania odwadniania, w zagłębieniach wyrobiska powstały zbiorniki wodne. Pozostawiono drogi dojazdowe do kompleksu oraz wykonano ścieżki umożliwiające dojścia do punktów widokowych. Dawne wyrobiska górnicze stanowią jeden kompleks o bardzo urozmaiconej konfiguracji terenu. Obiekt został przekazany władzom samorządowym, a jego teren objęto szczególną ochroną przez włączenie do Zespołu Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Teren byłej kopalni gipsów mioceńskich „Gacki” położony jest w sąsiedztwie rezerwatu „Grabowiec” chroniącego roślinność stepową oraz las dębowo-grabowy. W wyniku rekultywacji uzyskano zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych, eksponujące wartości naukowe odsłonięć geologicznych, z równoczesnym nadaniem obszarowi walorów rekreacyjnych i krajobrazowych. Dawne wyrobisko stało się atrakcyjnym terenem wypoczynkowym, turystycznym i badawczym.

Czysta woda, której walory podnosi podwyższona zawartość siarczanów przyciąga w lecie amatorów kąpieli. Część zbiorników objęli opieką wędkarze, którzy przez cały rok spędzają tu każdą wolną chwilę.
Wykorzystanie rodzimego gruntu do rekultywacji skarp i zboczy ułatwiło naturalną sukcesję zespołów roślinnych charakterystycznych dla tego rejonu, co zapewniło spójne połączenie dawnego wyrobiska z otaczającą przyrodą. Ze względu na wymienione aspekty przyrodnicze i geologiczne teren ten wzbudza zainteresowanie naukowców: geologów, botaników, a także archeologów.
 

Aktualnośći

News image

Wszyscy jesteśmy kibicami.

Pod takim piłkarskim hasłem, w sobotę 4 czerwca w Dolinie N...

News image

Dolina Nidy z całą Polską czyta dzieciom

To był wspaniały majowy weekend dla uczni&oacut...

News image

Wyróżnienie EMAS

Specjalne wyróżnienie EMAS od Komisji Europejskiej...

News image

Ekoodpowiedzialni

Wyróżnienie „Ekoodpowiedzialni w biznesie&rd...

News image

Zaduszki Jazzowe 2014

Dolina Nidy mianowana była Złotym Sponsorem tegorocznej X e...

News image

Gruzja znana i nieznana z Doliną Nidy

W dniach  29 sierpnia do 5 września Dolina Nidy zorganizowa...

News image

Ballady Europy – 2014

Poprzednie edycje festiwalu „Ballady Europy” od...

News image

Dolina Nidy sponsorem festiwalu

Koncertem światowej sławy artystów rozpoczął się 20 Międz...

News image

Dolina Nidy dzieciom

Dni Otwarte Doliny Nidy 2014  - Piknik rodzinny pod hasłem ...

News image

Dzień Dziecka

W życiu każdego człowieka przychodzą takie chwile, które ...