preloder

O nas

Dolina Nidy sp. z o.o. jest znanym i cenionym producentem gipsowych materiałów budowlanych, wytwarzanych z naturalnego kamienia, pozyskiwanego z odkrywkowej kopalni oraz z gipsu syntetycznego pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin.

Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne:

  • w Leszczach – należący do największych zakładów przemysłowych działających na Ponidziu w województwie świętokrzyskim, w rejonie najbogatszych złóż gipsu w Polsce
  • w Koninie – usytuowany na terenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.

Wysoka jakość

Dolina Nidy działa zgodnie ze światowymi normami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 18001:2004. Na swym koncie posiada również nie małą ilość nagród i wyróżnień.

Historia

Budowa przedsiębiorstwa
1952 r.
Budowa przedsiębiorstwa
Budowa przedsiębiorstwa, usytuowanego w rejonie największych złóż gipsu w Polsce, która przebiegała w trzech etapach do 1962 roku. Duże i łatwo dostępne złoża skał gipsowych w dolinie rzeki Nidy były podstawą do decyzji, o lokalizacji Zakładów Gipsowych w Gackach koło Pińczowa.
1952 r.
powstanie
1955 r.
Powstanie Zakładów
Powstanie Zakładów Przemysłu Gipsowego DOLINA NIDY. Uruchomienie wydobycia i kruszenia kamienia gipsowego, rozpoczęcie produkcji.
1955 r.
Uruchomienie
1962 r.
Uruchomienie
Uruchomienie pierwszej w Polsce w pełni zmechanizowanej i zautomatyzowanej produkcji prefabrykowanych elementów z gipsu naturalnego dla budownictwa. Zakończenie planowanych prac inwestycyjnych.
1962 r.
Prywatyzacja
2000 r.
Prywatyzacja
Prywatyzacja ZPG „DOLINA NIDY” S.A. - Oddział Suchych Mieszanek stał się własnością GRUPY ATLAS. Rozpoczęcie wieloetapowego procesu inwestycyjnego.
2000 r.
Powstanie-marki-__-I-etap-inwestycyjny1
2002 - 2007
I etap inwestycyjny
W 2002 r. oddano do użytku nowoczesną kalcynownię - instalację do prażenia skały gipsowej oraz zmodernizowano zakład wydobywczy kamienia gipsowego. W nowej kalcynowni zastosowano pełną automatyzację procesu przeróbki kamienia gipsowego, co stworzyło możliwość niemal trzykrotnego zwiększenia wydajności linii prażącej. W 2005 r. ukończono budowę magazynu wyrobów gotowych, a w roku 2007 uruchomiono mieszalnię - zastąpiono starą technologię przygotowania suchych mieszanek gipsowych nowoczesną i ekologiczną technologią, dostosowaną do standardów europejskich. Tym samym zakończono I etap inwestycyjny.
2002 - 2007
II Etap Inwestycja została zakończona
2006 – 2009
II etap inwestycyjny
W 2006 r. rozpoczęto budowę Zakładu Przerobu Gipsu w Koninie, na bazie zakontraktowanych od 2008 roku dostaw gipsu syntetycznego z zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. W 2009 r. inwestycja została zakończona i oddana do eksploatacji. Zakład przerabia gips syntetyczny, powstały jako produkt uboczny w proekologicznym procesie odsiarczania spalin w Elektrowni Pątnów I i II, na gips budowlany, który służy m.in. do produkcji tynków gipsowych nowej generacji. Zakład jest czysty ekologicznie, nie emituje ani dwutlenku węgla, ani siarki.
2006 – 2009
Oddano do użytku kolejną inwestycję
2017 r
Oddano do użytku kolejną inwestycję
Oddano do użytku kolejną inwestycję – instalację do ekspandacji perlitu. Perlit to naturalnie występująca skała pochodzenia wulkanicznego. Po poddaniu procesowi ekspandacji (obróbce termicznej ) otrzymujemy materiał szeroko wykorzystywany m.in. do produkcji materiałów budowlanych oraz w rolnictwie.
2017 r
BanerNiwnice
2024 r
Przejęcie Zakładu Produkcji w Niwnicach
W wyniku podziału spółki Nowy Ląd sp. z o.o. w Niwnicach przejęto zorganizowaną część przedsiębiorstwa polegającą na produkcji i przetwórstwie przemysłowym czyli przemiale kamienia, jego prażeniu i produkcji suchych mieszanek oraz dystrybucji wyrobów produkowanych na bazie gipsu i anhydrytu. W strukturach zakładu funkcjonuje również oddział mielenie kamienia anhydrytowego Krzywa. Działalność zakładu opera się na przetwarzaniu kopalin z należącej do Grupy Atlas Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd eksploatującą metodą głębinową złoża gipsu białego i anhydrytu.
2024 r

Aktualności

Dni Otwarte – PIKNIK SUPERMOCY

Dn. 25.05.2024 po raz kolejny odbyły się Dni Otwarte Doliny Nidy. Pod hasłem „Piknik Supermocy” w słoneczną sobotę na zielonych terenach zakładu bawili się młodsi

Informacja o pomocy

DOLINA NIDY sp. z o.o. uzyskała pomoc w 2023 r. w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego

Dolina Nidy sponsorem festiwalu

Koncertem światowej sławy artystów rozpoczął się 20 Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz. Inauguracja tegorocznej edycji została całkowicie poświęcona patronce festiwalu.

Close Menu