preloder

Mączka anhydrytowa

WŁAŚCIWOŚCI
MĄCZKA ANHYDRYTOWA jest drobnym białym wypełniaczem uzyskanym w wyniku zmielenia kamienia pochodzącego z najczystszych złóż skał anhydrytowych w Polsce. Głównym składnikiem jest bezwodny siarczan wapnia (CaSO4). Z racji swojej barwy jest wykorzystywana do produkcji białych gładzi i gipsów szpachlowych. Mączka anhydrytowa nie jest materiałem wiążącym. Jest produktem bezpiecznym dla zdrowia człowieka i dla środowiska.

Zalety:

 • biały kolor
 • drobne uziarnienie
 • naturalne pochodzenie
 • neutralne pH
 • szerokie zastosowanie w produkcji chemii budowlanej
 • naturalny nośnik związków siarki dla celów nawozowych
 • silne właściwości antypirogenne

MĄCZKA ANHYDRYTOWA jest stosowana jako wypełniacz przy produkcji samopoziomujących się wylewek podłogowych, gładzi, mas szpachlowych oraz przy produkcji płytek i wykładzin podłogowych PCV, szkła gospodarczego, mas bitumicznych i klejów oraz w górnictwie do budowy tam przeciwpożarowych.

Materiał przewozić i przechowywać w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych, w chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, najlepiej na paletach. Przechowywać z dala od niezgodnych materiałów, napojów i jedzenia. Chronić przed wilgocią.

Okres przydatności do użycia wynosi 365 dni od daty produkcji umieszczonej na worku.

Worki foliowe a`20 kg
Paleta: 1080 kg, rozmiar 1200 x 800 mm
Luzem

Zawartość siarczanów w przeliczeniu na CaS04: >= 90%
Odczyn PH: 7 – 9
Zawartość H2O higroskopijnej: <= 0,5 %
Zawartość H2O krystalizacyjnej: <= 0,4 %

Mączka anhydrytowa

Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego

0,2 mm 0,0 %
0,1 mm <= 1,0 %
0,63 mm 2 – 10 %

Numer rejestracji REACH: zwolniony z rejestracji REACH na podstawie załącznika V.
Spełnia wymagania PN – 90/C – 84089 Anhydryt.
Posiada Kartę charakterystyki dostępną u producenta.
Produkt nie wymaga oceny higienicznej.

 • Dział Sprzedaży – dane kontaktowe:
 • E-mail: sprzedaz@dolina-nidy.com.pl
 • Tel.: 41 35 78 140
 • Tel.: 41 35 78 146
 • Tel.: 41 35 78 334
 • Tel.: 41 35 78 133
 • Tel.: 41 35 78 110
 • Tel.: 75 78 24 134 wew. 214
 • Tel.: 609 630 979
Close Menu