preloder

Poryzowany torkret anhydrytowy AG-2

WŁAŚCIWOŚCI
PORYZOWANY TORKET ANHYDRYTOWY AG-2  jest suchą mieszanką gotową do stosowania po zarobieniu wodą z wodociągu bądź wodą kopalnianą. Skład spoiwa oparty jest o naturalny siarczan wapnia w postaci mączki anhydrytowej oraz dodatki aktywujące, które inicjują proces poryzacji oraz skracają czas wiązania. Jest spoiwem mineralnym nie agresywnym na środowisko i o małej zawartości krzemionki, co korzystnie wpływa na warunki pracy.

Zalety:

 • naturalne pochodzenie
 • mały współczynnik tarcia
 • łatwość stosowania

PORYZOWANY TORKET ANHYDRYTOWY AG-2 stosowany jest do torkretowania wyrobisk górniczych, izolacji wyrobisk podziemnych, doszczelniania tam, wypełniania pustek pomiędzy obudową a górotworem, w profilaktyce przeciwpożarowej. Zaletą spoiwa jest łatwość stosowania oraz mały współczynnik tarcia, co wydłuża czas eksploatacji urządzeń przygotowujących i transportujących spoiwo.

Materiał przewozić i przechowywać w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych, w chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, najlepiej na paletach. Przechowywać z dala od niezgodnych materiałów, napojów i jedzenia. Chronić przed wilgocią – produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu pod wpływem wody.

Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

Worki papierowe: 25 kg
Paleta: 1000 kg, paleta 1000 x 800 mm

Proporcje mieszanki: ok. 0,4 l wody na 1 kg suchej mieszanki
ok. 10 l wody na 25 kg suchej mieszanki
Początek poryzacji: po ok. 1 – 3 minutach
Koniec poryzacji: po ok. 9 – 11 minutach
Ciężar usypowy spoiwa: 1,1 – 1,3 g/cm3
Wzrost objętości: 50 – 100 [%]

Wytrzymałość mechaniczna po wysuszeniu do stałej masy po 28 dniach

na zginanie 0,4 – 0,8 MPa
na ściskanie 1,5 – 3,0 MPa
Zawartość siarczanu wapnia CaSO4 ˃ 50 %
Temperatura podłoża i otoczenia: od +5oC do +25oC

Poryzowany torkret anhydrytowy AG-2

Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego

0,5 mm 0,0 %
0,2 mm < 0,5 %

Spełnia wymagania WTO – 01/2009 (aktualizacja 01.06.2021).
Posiada Kartę charakterystyki dostępną u producenta.
Posiada Atest higieniczny.
Certyfikat znaku bezpieczeństwa B

 • Dział Sprzedaży – dane kontaktowe:
 • E-mail: sprzedaz@dolina-nidy.com.pl
 • Tel.: 41 35 78 140
 • Tel.: 41 35 78 146
 • Tel.: 41 35 78 334
 • Tel.: 41 35 78 133
 • Tel.: 41 35 78 110
 • Tel.: 75 78 24 134 wew. 214
 • Tel.: 609 630 979
Close Menu