preloder
Dolina Nidy

O nas

Dolina Nidy sp. z o.o. jest znanym i cenionym producentem gipsowych materiałów budowlanych, wytwarzanych z naturalnego kamienia, pozyskiwanego z odkrywkowej kopalni oraz z gipsu syntetycznego pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin. Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne:
– w Leszczach – należący do największych zakładów przemysłowych działających na Ponidziu w województwie świętokrzyskim, w rejonie najbogatszych złóż gipsu w Polsce,
– w Koninie – usytuowany na terenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.

Podstawowym celem działalności Spółki jest dostarczanie klientom wyrobów najwyższej jakości, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. 

Dolina Nidy sp. z o.o. to w pełni nowoczesne zakłady, w których zastosowano niespotykaną dotychczas w Polsce pełną automatyzację procesu przeróbki kamienia gipsowego. Ta całkowicie nowoczesna technologia produkcji dała możliwość niemal trzykrotnego zwiększenia wydajności linii prażącej. Poza wspomnianą już nowoczesną technologią stosowaną w procesie produkcji wyrobów, realizowany jest także kompleksowy system kontroli jakości we wszystkich fazach wytwarzania, jak i w etapie finalnym, jakim jest produkt gotowy. Dolina Nidy posiada własne laboratorium, w którym codziennie dokonywane są badania, począwszy od surowca, a na produkcie gotowym do wysyłki, skończywszy, które mają na celu zapewnienie wysokiej jakości dostarczanych Klientom wyrobów. 

Close Menu