preloder
Dolina Nidy

Mączka gipsowa

WŁAŚCIWOŚCI
Mączka gipsowa jest produktem uzyskanym z naturalnego kamienia gipsowego, który poddany jest procesowi obróbki termicznej oraz odpowiednio domielony. Głównym składnikiem jest dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4·2H2O). Produkt może zawierać naturalne zanieczyszczenia w postaci węglanu wapnia CaCO3 (0-5%), krzemionki SiO2 (0-1% oraz niewielkie ilości innych minerałów.

Zalety:

  • drobne uziarnienie
  • naturalne pochodzenie
  • neutralne pH

Mączka gipsowa jest to surowiec do produkcji betonu komórkowego. Może być wykorzystywana jako regulator czasu wiązania i cementu. Mączka gipsowa nie jest materiałem wiążącym.

W rolnictwie jako nawóz

Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji. Chronić przed zanieczyszczeniem, zalaniem i wilgocią.

Luzem w cementonaczepach

Zawartość CaSO4·2H2O min 85%
Zawartość CaSO4 0%
Wilgotność max 0,5 %
Pozostałość na sicie:
200µm 0,00%
100µm 1,5%
63µm max 15%

Numer rejestracji REACH 01-2119444918-26-0138
Posiada Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej oraz Kartę charakterystyki dostępne u producenta
Spełnia wymagania BN-85 6715-12
Produkt nie wymaga oceny higienicznej

  • Dział Sprzedaży – dane kontaktowe:
  • E-mail: sprzedaz@dolina-nidy.com.pl
  • Tel.: 41 357 81 46
  • Tel.: 41 357 81 40
  • Tel.: 41 357 81 10
  • fax.: 41 357 83 34
Close Menu