preloder
Dolina Nidy

Gips syntetyczny

WŁAŚCIWOŚCI
GIPS BUDOWLANY SYNTETYCZNY jest spoiwem uzyskiwanym w procesie kalcynacji surowca pochodzącego z procesu odsiarczania spalin, charakteryzującego się wysoką czystością. Jest produktem szybkosprawnym i bardzo łatwym w użyciu. Posiada krótki czas wiązania i wysoką wytrzymałość mechaniczną. Występuje w dwóch odmianach uzależnionych od stopnia rozdrobnienia. Są to: Gips budowalny syntetyczny (niedomielony) oraz Gips budowalny syntetyczny domielony. GIPS BUDOWLANY SYNTETYCZNY jest produktem bezpiecznym dla zdrowia człowieka i dla środowiska. Posiada Świadectwo z badań radiacyjnych oraz kartę charakterystyki.

Zalety:

  • neutralne pH
  • wysoka czystość chemiczna
  • dobre parametry wytrzymałościowe

GIPS BUDOWLANY SYNTETYCZNY przeznaczony jest do napraw powierzchni ścian i sufitów, tj. wypełniania ubytków, otworów po kołkach itp., do prac montażowych, tj. osadzanie listew narożnych i listew tynkarskich we wnętrzach budynków, itp. oraz do wykonywania prac instalacyjnych, tj. osadzanie i mocowanie puszek elektrycznych, wypełnianie bruzd z przewodami elektrycznymi, itp. Wykorzystywany jest do wykonywania odlewnych prefabrykowanych elementów gipsowych i płytek gipsowych oraz do produkcji galanterii gipsowej i sztukaterii gipsowej. Służy także jako spoiwo do produkcji zapraw gipsowych.

Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w workach na paletach lub izolowanym podłożu, w warunkach suchych. Chronić przed zanieczyszczeniem, wodą i wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.

Luzem w cementonaczepach

Proporcje mieszanki: ok. 0,60 l wody na 1 kg suchej mieszanki
Początek wiązania: 5 ÷ 20 minut
Wytrzymałość mechaniczna po wysuszeniu do stałej masy
na zginanie ˃ 4,5 MPa
na ściskanie ˃ 12 MPa
Zawartość siarczanu wapnia CaSO4 ˃ 95 %
Temperatura podłoża i otoczenia: od +5oC do +25oC
Gips budowalny syntetyczny niedomielony
Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego
0,5 mm 0,0 %
0,2 mm < 0,5 %
Gips budowalny syntetyczny domielony
Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego
0,5 mm 0,0 %
0,2 mm < 0,5 %
D50 46 ± 3 µm

Numer rejestracji REACH 01-2119444918-26-0138
Spełnia wymagania PN EN 13279-1:2009 (EN 13279-1:2008)
Posiada Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej oraz Kartę charakterystyki dostępne u producenta
Produkt nie wymaga oceny higienicznej

  • Dział Sprzedaży – dane kontaktowe:
  • E-mail: sprzedaz@dolina-nidy.com.pl
  • Tel.: 41 357 81 46
  • Tel.: 41 357 81 40
  • Tel.: 41 357 81 10
  • fax.: 41 357 83 34
Close Menu