preloder
Dolina Nidy

Zakład Przerobu Gipsu w Koninie

Położony niemal w centrum Polski (Konin, woj. wielkopolskie) drugi z zakładów produkcyjnych DOLINY NIDY wybudowano w latach 2008-2009. Wytwarza się tutaj gips budowlany oraz tynki gipsowe maszynowe. Inwestycja, zlokalizowana na terenie elektrowni Pątnów (należącej do Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A., produkującego ok. 10 proc. krajowej energii elektrycznej), kosztowała prawie 70 milionów złotych. Zakład Przerobu Gipsu w Koninie jest jedyną taką instalacją w Polsce i jedną z nielicznych w Europie.

Proces produkcyjny
Kluczowy surowiec wykorzystywany w procesie produkcyjnym czyli syntetyczny gips dwuwodny to produkt uboczny procesu mokrego odsiarczania spalin w elektrowni Pątnów. Proces prażenia gipsu dwuwodnego odbywa się w obrotowym kalcynatorze, w temperaturze około 200 stopni Celsjusza. Koniński kalcynator (piec obrotowy) to gigant o mocy 200kW i wadze około 165 ton oraz 27 m długości i 3,3 m średnicy. Jest to największy kalcynator w Polsce. Transportowany był z Niemiec, z Dolnej Saksonii na barce rzecznej, poprzez kanał śródlądowy do Szczecina, a potem wodami Odry i Warty do portu rzecznego w Koninie.

Od uruchomienia produkcji w roku 2009 kalcynator w Koninie wyprodukował już blisko 1,2 miliona ton gipsu, zużywając przy tym ponad 1,6 miliona ton gipsu

Tynki gipsowe produkowane są w mieszalniku o pojemności 11m3 i wydajności 50 ton/godzinę. Jest to największy tego rodzaju mieszalnik w Europie.

W 10 lat od uruchomienia Linia Mieszania wyprodukowała ponad milion ton mieszanek, z czego zdecydowana większość to tynki gipsowe.

Proces produkcji w konińskim zakładzie jest w pełni zautomatyzowany. Daje to możliwość pełnej kontroli procesu technologicznego. Zakład jest czysty ekologicznie, nie emituje ani dwutlenku węgla, ani siarki. 

Pyły są wychwytywane przez nowoczesne filtry, do środowiska emitowana jest jedynie czysta para wodna. Zakład Przerobu Gipsu w Koninie jest jedyną taką instalacją w Polsce i jedną z nielicznych w Europie.

Close Menu