preloder
Dolina Nidy

Perlit

WŁAŚCIWOŚCI
Perlit jest naturalnym minerałem pochodzenia wulkanicznego, który po wydobyciu i pokruszeniu poddawany jest procesowi ekspandowania, czyli krótkotrwałemu działaniu wysokiej temperatury (ok. 1000o C). W trakcie tego procesu woda zawarta w ziarnach minerału gwałtownie wyparowuje powodując jego spęcznienie i blisko 20 krotne zwiększenie objętość. Pod względem chemicznym perlit po ekspandacji zbliżony jest do porowatego szkła, dzięki czemu zachowuje doskonałe właściwości izolacyjne oraz obojętność chemiczną. Perlit ekspandowany występuje w różnych frakcjach ziarnowych.

Zalety:

 • trwałość
 • lekkość
 • właściwości termoizolacyjne
 • odporność na wysokie temperatury i niepalność
 • tłumienie dźwięków
 • nieszkodliwość dla środowiska
 • chemiczna obojętność
 • brak zapachu

Główne zastosowanie znajduje w budownictwie jako dodatek do mieszanek budowlanych, jak np. tynki mineralne i dyspersyjne. Stosowany jest również w postaci granulatu jako luźna podsypka (zasypy) stropów lub posadzek przed aplikacją wylewek w celu poprawy izolacji termicznej i akustycznej. Dzięki niewielkie wadze zasypy z perlitu można stosować na każdym stropie i pod każdy rodzaj posadzki (stropy żelbetowe, prefabrykowane, tradycyjne wylewki betonowe). W przypadku wylewek posadzkowych zalecany jest w miejscach, gdzie ze względu na brak równej powierzchni występują problemy z prawidłowym zamocowaniem styropianu lub wełny mineralnej. Może być stosowany jako luźna warstwa izolacyjna stropów i poddaszy. Oprócz zwiększenia izolacyjności cieplnej i akustycznej perlit ekspandowany jako materiał całkowicie niepalny zabezpiecza elementy budynku przed działaniem ognia.

Rolnictwo i ogrodnictwo, gdzie może być stosowany samodzielnie, lub z innym podłożem, stwarzając roślinom doskonałe warunki do wegetacji poprzez odpowiednie nawilżanie, spulchnianie i napowietrzanie gleby. Stosowany jest jako dodatek do pasz, w których pełni rolę naturalnego antyzbrylacza oraz jest nośnikiem płynnych dodatków, takich jak nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy i leki. W przemyśle chemicznym i spożywczy, jako materiał do filtracji oraz sorbent. Jego najdrobniejsze frakcje znajdują zastosowanie jako dodatek do produkcji kosmetyków, środków zapachowych, past do zębów, materiałów ściernych i wielu innych.

Stosować w zamkniętych pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją w miejscu pracy. Stosować osłonę twarzy i oczu (np. gogle) oraz maskę przeciwpyłową (filtr P1). Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach w warunkach suchych, produkt luzem w zbiornikach zabezpieczonych przed niekontrolowanym uwolnieniem. Ze względu na niski ciężar właściwy materiał łatwo jest wydmuchiwany, np. przez wiatr. Unikać rozsypywania materiału.
Materiał w postaci sypkiej może mechanicznie podrażniać oczy i skórę.

Worki foliowe a’50l; a`100 l
Luzem w cementonaczepach

Skład chemiczny (w oparciu o dane literaturowe)
SiO2 Al2O3 K2O + Na2O MgO + CaO Fe2O3
65÷75 % 10÷18 % 6÷9% 2÷6% 1÷5 %
Skład granulometryczny
Typ perlitu D8 D10 D18 Argo
+4,0 mm w % 0 10÷30
+2,5 mm w % 0 ≥ 40
+2,0 mm w % 0 ≥ 60
+1,0 mm w % ≤ 2 10÷25 ≥ 50 (60) ≥ 80
+0,5 mm w % > 40
+0,315 mm w ≥ 70 (75)
+0,2 mm w % ≥ 50 > 70
Ciężar nasypowy w kg/m3 55÷70 50÷90 90÷110
Wilgotność w % max 1 max 1 max 1 max 1

Inne frakcje na podstawie indywidualnych uzgodnień z producentem.

Produkt posiada, Kartę Charakterystyki, Atest Higieniczny oraz Ocenę Radiacyjną wydaną przez PZH.

 • Dział Sprzedaży – dane kontaktowe:
 • E-mail: sprzedaz@dolina-nidy.com.pl
 • Tel.: 41 357 81 46
 • Tel.: 41 357 81 40
 • Tel.: 41 357 81 10
 • fax.: 41 357 83 34
Close Menu