preloder
Dolina Nidy

Kariera

Uprzejmie informujemy, że możliwe jest przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV
osób ubiegających się o zatrudnienie, niewybranych w ramach procesu rekrutacyjnego, do którego
pierwotnie się zgłosili, za zgodą takich osób. Zgoda osoby której dane dotyczą, musi być złożona
dobrowolnie, konkretnie oraz świadomie. Forma złożenia zgody musi jednoznacznie to wskazywać,
z tego względu dla celów dowodowych preferowana jest zgoda wyrażona w postaci pisemnej lub
elektronicznej. Zgoda na dalsze przetwarzanie danych zawartych w CV osób, o których mowa powyżej
może być w dowolnym momencie wycofana, a jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zatem, osoby zainteresowane pozostawieniem ich CV w bazie danych kandydatów do pracy
prowadzonej przez Dolina Nidy sp. z o.o. są uprzejmie proszone o zamieszczenie w treści CV lub
przekazanie dla celów dowodowych w postaci pisemnej albo elektronicznej następującego
oświadczenia:

„Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych zawartych
w CV z dnia …… do bazy danych kandydatów do pracy prowadzonej przez Dolina Nidy sp. z o.o.
z siedzibą w Leszczach, w celu wykorzystania ich na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres ……..
od daty jego złożenia. Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.
W takim przypadku moje dane zostaną usunięte z bazy danych kandydatów do pracy i nie będą dłużej
przetwarzane „

Close Menu