preloder
Dolina Nidy

Gips górniczy

WŁAŚCIWOŚCI
Gips górniczy jest spoiwem mineralnym o wydłużonym czasie wiązania przeznaczonym do prac w górnictwie.

Zalety:

  • wydłużony czas wiązania
  • wysoka wytrzymałość po 2 h
  • dobra pompowalność

Gips górniczy stosuje się do wykonywania tam przeciwpożarowych w górnictwie. Może być również stosowany do wykonywania powłok izolacyjnych wyrobisk i zrobów eksploatacyjnych oraz do wypełniania pustek i kawern w górotworze.

Do prac montażowych i instalacyjnych

Gips górniczy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

Worki papierowe 25 kg lub 30 kg
Paleta: 1050 kg w workach 30 kg; 1000 kg w workach 25 kg

Początek wiązania najwcześniej po upływie 30 min
Koniec wiązania najpóźniej po upływie 60 min
Wytrzymałość mechaniczna po 2 h twardnienia:
na ściskanie nie mniej niż 3,0 MPa
Temperatura stosowania – od +5oC do + 25oC

Spełnia wymagania BN-89/6732-13
Oznaczenie normowe Gips górniczy GG-3
Produkt nie wymaga oceny higienicznej
Posiada Kartę charakterystyki dostępną u producenta

  • Dział Sprzedaży – dane kontaktowe:
  • E-mail: sprzedaz@dolina-nidy.com.pl
  • Tel.: 41 357 81 46
  • Tel.: 41 357 81 40
  • Tel.: 41 357 81 10
  • fax.: 41 357 83 34
Close Menu