preloder
Dolina Nidy

Deklaracja środowiskowa

W maju 2005 roku Dolina Nidy rozpoczęła realizację projektu mającego na celu wdrożenie oraz promocję europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce.

System EMAS jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, mającym na celu zachęcenie różnych organizacji do ciągłej poprawy swojej działalności na rzecz środowiska poprzez ciągłe zmniejszanie szkodliwego oddziaływania na środowisko, redukcję odpadów, wzrostu efektywności, podniesienia reputacji firmy, łatwiejszego spełnienia wymogów prawnych i świadomości ekologicznej klientów, uwzględnienia czystych technologii w działalności firmy.

Close Menu