preloder

Gips budowlany extra biały GB-D

WŁAŚCIWOŚCI
GIPS BUDOWLANY EXTRA BIAŁY jest spoiwem gipsowym, którego głównym składnikiem jest półwodny siarczan wapnia odmiany beta. Jest otrzymywany przez częściowe odwodnienie kamienia pochodzącego z najczystszych złóż skał gipsowych i anhydrytowych w Polsce. Charakteryzuje się drobnym uziarnieniem, co umożliwia uzyskanie gładkiej powierzchni modelu, a następnie odlewu. Z racji swojej barwy jest wykorzystywany do produkcji białych gładzi i gipsów szpachlowych. Jest ekologicznym, szybkosprawnym i łatwym w użyciu spoiwem gipsowym.

Zalety:

 • naturalne pochodzenie
 • biały kolor
 • neutralne pH
 • drobne uziarnienie

GIPS BUDOWLANY EXTRA BIAŁY GB-D przeznaczony jest przede wszystkim do sporządzania białych sypkich gładzi gipsowych, zapraw gipsowych oraz do prac remontowych i wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń. Znajduje również zastosowanie do produkcji elementów, prefabrykatów i wyrobów budowlanych (płyty PRO-MONTA, gipso-betony).

Materiał przewozić i przechowywać w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych, w chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, najlepiej na paletach. Przechowywać z dala od niezgodnych materiałów, napojów i jedzenia. Chronić przed wilgocią – produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu pod wpływem wody. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

Luzem w cementonaczepach
Big-bag

Proporcje mieszanki: ok. 0,60 l wody na 1 kg suchej mieszanki
Początek wiązania: po ok. 6 minutach
Wytrzymałość mechaniczna po wysuszeniu do stałej masy
na zginanie ˃ 1,8 MPa
na ściskanie ˃ 3,0 MPa
Zawartość siarczanu wapnia CaSO4 ˃ 50 %
Temperatura podłoża i otoczenia: od +5oC do +25oC

Gips budowalny extra biały

Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego

0,5 mm 0,0 %
0,2 mm < 0,5 %

Numer rejestracji REACH: zwolniony z rejestracji REACH na podstawie załącznika V.
Spełnia wymagania PN EN 13279-1:2009 (EN 13279-1:2008).
Posiada Kartę charakterystyki dostępną u producenta.
Produkt nie wymaga oceny higienicznej.

 • Dział Sprzedaży – dane kontaktowe:
 • E-mail: sprzedaz@dolina-nidy.com.pl
 • Tel.: 41 35 78 140
 • Tel.: 41 35 78 146
 • Tel.: 41 35 78 334
 • Tel.: 41 35 78 133
 • Tel.: 41 35 78 110
 • Tel.: 75 78 24 134 wew. 214
 • Tel.: 609 630 979
Close Menu