preloder
Dolina Nidy

Lokalizacja

Siedziba firmy -
- Zakład w Leszczach

Dolina Nidy sp. z o.o.
Leszcze 15, 28-400 Pińczów
woj. świętokrzyskie, Polska

Zakład w Koninie
Dolina Nidy sp. z o.o.
Kazimierska 45, 62-510 Konin
woj. wielkopolskie, Polska

Zakład w Niwnicach
Dolina Nidy sp. z o.o.
Niwnice, 59-600 Lwówek Śląski
woj. dolnośląskie, Polska

Telefon

Zakład Produkcyjny Leszcze:
tel.:    (041) 357 81 00
tel.:    (041) 357 87 00

Zakład Produkcyjny Konin:
tel.:    (063) 240 14 70
tel.:    (063) 240 14 78

Zakład Produkcyjny Niwnice:
tel.:    (075) 782 41 34

E-mail

sekretariat@dolina-nidy.com.pl

Infolinia

0801 101 507

Dolina Nidy Sp z o. o.
Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038539. Wysokość kapitału zakładowego 92 323 000 zł,
NIP 726-22-93-337, REGON 472215841, BDO 000000356

Formularz kontaktowy

Close Menu