preloder
Dolina Nidy

Historia

Budowa przedsiębiorstwa
1952 r.
Budowa przedsiębiorstwa
Budowa przedsiębiorstwa, usytuowanego w rejonie największych złóż gipsu w Polsce, która przebiegała w trzech etapach do 1962 roku. Duże i łatwo dostępne złoża skał gipsowych w dolinie rzeki Nidy były podstawą do decyzji, o lokalizacji Zakładów Gipsowych w Gackach koło Pińczowa.
1952 r.
powstanie
1955 r.
Powstanie Zakładów
Powstanie Zakładów Przemysłu Gipsowego DOLINA NIDY. Uruchomienie wydobycia i kruszenia kamienia gipsowego, rozpoczęcie produkcji.
1955 r.
Uruchomienie
1962 r.
Uruchomienie
Uruchomienie pierwszej w Polsce w pełni zmechanizowanej i zautomatyzowanej produkcji prefabrykowanych elementów z gipsu naturalnego dla budownictwa. Zakończenie planowanych prac inwestycyjnych.
1962 r.
Prywatyzacja
2000 r.
Prywatyzacja
Prywatyzacja ZPG „DOLINA NIDY” S.A. - Oddział Suchych Mieszanek stał się własnością GRUPY ATLAS. Rozpoczęcie wieloetapowego procesu inwestycyjnego.
2000 r.
Powstanie-marki-__-I-etap-inwestycyjny1
2002 - 2007
I etap inwestycyjny
W 2002 r. oddano do użytku nowoczesną kalcynownię - instalację do prażenia skały gipsowej oraz zmodernizowano zakład wydobywczy kamienia gipsowego. W nowej kalcynowni zastosowano pełną automatyzację procesu przeróbki kamienia gipsowego, co stworzyło możliwość niemal trzykrotnego zwiększenia wydajności linii prażącej. W 2005 r. ukończono budowę magazynu wyrobów gotowych, a w roku 2007 uruchomiono mieszalnię - zastąpiono starą technologię przygotowania suchych mieszanek gipsowych nowoczesną i ekologiczną technologią, dostosowaną do standardów europejskich. Tym samym zakończono I etap inwestycyjny.
2002 - 2007
II Etap Inwestycja została zakończona
2006 – 2009
II etap inwestycyjny
W 2006 r. rozpoczęto budowę Zakładu Przerobu Gipsu w Koninie, na bazie zakontraktowanych od 2008 roku dostaw gipsu syntetycznego z zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. W 2009 r. inwestycja została zakończona i oddana do eksploatacji. Zakład przerabia gips syntetyczny, powstały jako produkt uboczny w proekologicznym procesie odsiarczania spalin w Elektrowni Pątnów I i II, na gips budowlany, który służy m.in. do produkcji tynków gipsowych nowej generacji. Zakład jest czysty ekologicznie, nie emituje ani dwutlenku węgla, ani siarki.
2006 – 2009
Oddano do użytku kolejną inwestycję
2017 r
Oddano do użytku kolejną inwestycję
Oddano do użytku kolejną inwestycję – instalację do ekspandacji perlitu. Perlit to naturalnie występująca skała pochodzenia wulkanicznego. Po poddaniu procesowi ekspandacji (obróbce termicznej ) otrzymujemy materiał szeroko wykorzystywany m.in. do produkcji materiałów budowlanych oraz w rolnictwie.
2017 r
Close Menu