preloder
Dolina Nidy

Kamień gipsowy

WŁAŚCIWOŚCI
Kamień gipsowy jest to skała pochodzenia osadowego pozyskiwana w odkrywkowej kopalni gipsu, której głównym składnikiem jest dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4·2H2O). Produkt może zawierać naturalne zanieczyszczenia w postaci węglanu wapnia CaCO3 (0-5%), krzemionki SiO2 (0-1% oraz niewielkie ilości innych minerałów.

Zalety:

  • neutralne pH
  • naturalne pochodzenie

Kamień gipsowy wykorzystywany jest jako regulator czasu wiązania i cementu. Stanowi także surowiec do produkcji spoiw gipsowych.

W rolnictwie może być wykorzystywany jako nawóz

Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji. Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Produkt powinien być przechowywany w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Zawartość CaSO4·2H2O nie mniej niż 88%
Zawartość wilgoci max 6 %
Granulacja
powyżej 50 mm max 15,0 %
powyżej 5 mm min 70%

Numer rejestracji REACH 01-2119444918-26-0138
Spełnia wymagania BN-85 6715-12 Kamień gipsowy
Posiada Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej oraz Kartę charakterystyki dostępne u producenta
Produkt nie wymaga oceny higienicznej

  • Dział Sprzedaży – dane kontaktowe:
  • E-mail: sprzedaz@dolina-nidy.com.pl
  • Tel.: 41 357 81 46
  • Tel.: 41 357 81 40
  • Tel.: 41 357 81 10
  • fax.: 41 357 83 34
Close Menu