preloder

Górnicze spoiwo anhydrytowe GSA PLUS

WŁAŚCIWOŚCI
GÓRNICZE SPOIWO ANHYDRYTOWE GSA PLUS jest suchą mieszanką gotową do stosowania po zarobieniu wodą z wodociągu bądź wodą kopalnianą opartą o naturalny siarczan wapnia w postaci mączki anhydrytowej oraz dodatki aktywujące przyspieszające proces wiązania oraz zwiększające parametry wytrzymałościowe. Jest spoiwem mineralnym nie agresywnym na środowisko i małej zawartości krzemionki, co korzystnie wpływa na warunki pracy .

Zalety:

 • przeszło 90% zawartość anhydrytu naturalnego
 • silne właściwości antypirogenne -V klasa antypirogenów
 • do stosowania w prewencji przeciwpożarowej w wyrobiskach węglowych wszystkich klas palności.
 • neutralne oddziaływanie dla osób aplikujących produkt
 • szeroki zakres zastosowania w kopalniach podziemnych z zagrożeniem metanowym

GÓRNICZE SPOIWO ANHYDRYTOWE GSA PLUS stosowane jest do torkretowania wyrobisk górniczych, wykonywania pasów ochronnych w chodnikach przy ścianowych, budowy tam i korków izolacyjnych, wypełniania pustek za obudową wyrobisk, profilaktyki przeciwpożarowej. Zaletą spoiwa jest łatwość stosowania, mały współczynnik tarcia, co wydłuża czas eksploatacji urządzeń przygotowujących i transportujących spoiwo.

Materiał przewozić i przechowywać w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych, w chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, najlepiej na paletach. Przechowywać z dala od niezgodnych materiałów, napojów i jedzenia. Chronić przed wilgocią – produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu pod wpływem wody.

Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

Worki papierowe: 25 kg
Paleta: 1000 kg,  paleta 1000 x 800 mm

Proporcje mieszanki: ok. 0,27 l wody na 1 kg suchej mieszanki
ok. 6,75 l wody na 25 kg suchej mieszanki
Początek wiązania: po ok. 40 minutach
Koniec wiązania: po ok. 190 minutach
Ciężar usypowy spoiwa: 0,95 – 1,1 g/cm3
Wydajność spoiwa: 0,70 – 0,80 [m3/t]

Wytrzymałość mechaniczna po wysuszeniu do stałej masy po 28 dniach

na zginanie ˃= 4,0 MPa
na ściskanie ˃= 18,0 MPa
Zawartość siarczanu wapnia CaSO4 ˃ 50 %
Temperatura podłoża i otoczenia: od +5oC do +25oC

Górnicze spoiwo anhydrytowe GSA PLUS

Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego

0,5 mm 0,0 %
0,2 mm < 0,5 %

Spełnia wymagania ZN W 15.
Posiada Kartę charakterystyki dostępną u producenta oraz oraz Atest higieniczny.
Produkt nie wymaga oceny higienicznej.

 • Dział Sprzedaży – dane kontaktowe:
 • E-mail: sprzedaz@dolina-nidy.com.pl
 • Tel.: 41 35 78 140
 • Tel.: 41 35 78 146
 • Tel.: 41 35 78 334
 • Tel.: 41 35 78 133
 • Tel.: 41 35 78 110
 • Tel.: 75 78 24 134 wew. 214
 • Tel.: 609 630 979
Close Menu