preloder
Dolina Nidy

Gips dwuwodny syntetyczny REA

WŁAŚCIWOŚCI
REA-gips jest to dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4·2H2O) uzyskany w wyniku odsiarczania spalin w elektrowniach.

Zalety:

  • wysoka czystość chemiczna
  • neutralne pH

REA-gips to surowiec do produkcji spoiw gipsowych oraz wykorzystywany jest jako regulator czasu wiązania i cementu.

– w rolnictwie jako nawóz

Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji. Produkt powinien być przechowywany w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Zawartość CaSO4·2H2O nie mniej niż 95,0 %
Zawartość wilgoci max 11 %

Numer rejestracji REACH 01-2119444918-26-0138
Posiada Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej oraz Kartę charakterystyki dostępne u producenta
Produkt nie wymaga oceny higienicznej

  • Dział Sprzedaży – dane kontaktowe:
  • E-mail: sprzedaz@dolina-nidy.com.pl
  • Tel.: 41 357 81 46
  • Tel.: 41 357 81 40
  • Tel.: 41 357 81 10
  • fax.: 41 357 83 34
Close Menu